Gepubliceerd op 01 januari 2022

Pensioenen zijn met 0,30% verhoogd

Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met een toeslag (indexatie). Dat lukt dit jaar gedeeltelijk.

We verhogen je pensioen per 1 januari 2022 met 0,30%. Dit kan omdat het pensioenfonds voor het Slagersbedrijf er op dit moment financieel goed voor staat. Weliswaar een klein beetje, maar toch goed nieuws! Wat dit voor jouw pensioen betekent zie je op het jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) dat medio 2022 per post ontvangt.

Lees meer over toeslagverlening.

Hoe betaalt het pensioenfonds deze toeslagverlening?
Het pensioenfonds betaalt de verhogingen van je pensioen uit het vermogen en het rendement op de beleggingen. Een verhoging kan dus alleen als het pensioenfonds genoeg geld heeft. Je hebt dus niet automatisch recht op een verhoging. Dat bepaalt het bestuur ieder jaar. Het pensioenfonds reserveert geen geld voor een verhoging.

Lees meer over onze financiële situatie.