Privacy verklaring

Om uw pensioenregeling uit te kunnen voeren hebben wij (persoonlijke) gegevens van u nodig. Bijvoorbeeld waar u woont en hoeveel salaris u krijgt. Maar ook gegevens die u bij ons achterlaat als u onze website bezoekt. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken we. Dat noemen we ‘verwerken’.

Wij gaan uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Bij het verwerken van uw gegevens zijn wij verplicht ons te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Van wie krijgen wij gegevens?

Wij krijgen uw gegevens van:

  • uw werkgever. Het gaat dan om uw naam, adres, leeftijd en salaris;
  • U geeft bijvoorbeeld uw rekeningnummer aan ons door als u met pensioen wilt;
  • de Basisregistratie Personen. Zij geven adreswijzigingen en wijzigingen in uw burgerlijke staat aan ons door.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de gegevens die noodzakelijk zijn om de pensioenregeling uit te voeren. Dit zijn onder andere:

NAW-gegevens;
uw geslacht en geboortedatum;
gegevens met betrekking tot uw dienstverband (salaris, parttimepercentage);
gegevens over uw burgerlijke staat;
gegevens over arbeidsongeschiktheid;
informatie over uw pensioen (hoeveel pensioen u heeft opgebouwd);
gegevens die u achterlaat als u onze website bezoekt. Het kan zijn dan wij ook cookies bewaren.
Waarom verwerken wij uw gegevens?
Als werknemer in het slagersbedrijf bent u verplicht deel te nemen aan de pensioenregeling van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Slagersbedrijf. Wij verwerken uw persoonsgegevens om die wettelijke verplichting uit te voeren.