Pensioen in het buitenland

Ook als je in het buitenland woont, betalen we je pensioen uit.

Je krijgt elk jaar een formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ van ons. Je bent verplicht om dit 'Bewijs van in leven zijn' (Attestatie de vita) in te vullen. Met dit formulier toon je aan dat je nog in leven bent.

Een bevoegde instantie moet dit formulier voor je ondertekenen en voorzien van een stempel. Dit kan een plaatselijke notaris of ambtenaar van de burgerlijke stand zijn of een medewerker van het Nederlandse consulaat in het land waar je woont.

Wat moet je doen?

  1. Vul het formulier 'Bewijs van in leven zijn' in dat je elk jaar in januari van ons krijgt.

  2. Laat het formulier door een bevoegde instantie ondertekenen.

  3. Stuur het formulier met een officiële stempel of een verklaring van echtheid elk jaar vóór 1 april naar het pensioenfonds.