Verhogen van pensioen

Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met een toeslag (indexatie).

Wat is toeslagverlening?

Geld wordt elk jaar minder waard, want prijzen stijgen. Dat betekent dat ook je pensioen bij Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf, in waarde afneemt. Je kunt immers minder kopen met hetzelfde geld. Om dat te voorkomen, probeert het pensioenfonds elk jaar de pensioenen te verhogen op basis van prijsontwikkelingen. Deze verhoging heet 'toeslag'. Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf betaalt de verhogingen van je pensioen uit het vermogen van het fonds. Een verhoging kan alleen als het pensioenfonds genoeg geld heeft. Je hebt dus niet automatisch recht op een verhoging. Het pensioenfonds heeft geen geld gereserveerd voor een verhoging.

Hoogte van de toeslag

Bij het bepalen van de toeslag kijkt het bestuur naar de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad geeft de financiële gezondheid van het pensioenfonds aan.

Een goede beleidsdekkingsgraad is belangrijk, omdat het pensioenfonds de pensioenen graag ieder jaar een stukje wil verhogen. De pensioenen stijgen dan mee met de prijzen. Tot een beleidsdekkingsgraad van 110% mogen er geen toeslagen worden toegekend. Vanaf 110% kan een (gedeeltelijke) toeslag worden toegekend. Vanaf 130% kan er ook een (gedeeltelijk) extra toeslag worden toegekend, omdat de afgelopen jaren de pensioenen niet zijn verhoogd. Dit heet ‘inhaaltoeslag’.

Pensioenen zijn in 2023 verhoogd

Je pensioen van 'Stichting De Samenwerking', Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf is per 1 januari 2023 met 8,8% verhoogd. De financiële positie van het fonds was voldoende om een gedeeltelijke toeslag te geven. Aan het einde van het jaar bekijkt het bestuur opnieuw of volgend jaar opnieuw een toeslag kan worden gegeven.

 

De laatste 10 jaar veranderden wij de pensioenen zo
datum verhoging prijsstijging onze ambitie verlaging
1 januari 2023 8,8% 17,2% 17,2% 0%
1 januari 2022 0,3% 2,6% 2,6% 0%
1 januari 2021 0% 1% 1% 0%
1 januari 2020 0% 1,64% 1,64% 0%
1 januari 2019 0,31% 1,47% 1,47% 0%
1 januari 2018 0,12% 1,5% 1,5% 0%
1 januari 2017 0% 0% 0% 0%
1 januari 2016 0% 0,4% 0,4% 0%
1 januari 2015 0% 0,6% 0,6% 0%
1 januari 2014 0% 1,1% 1,1% 0%
Verlaging van pensioenen

De pensioenen kunnen ook verlaagd (‘gekort’) worden. Dit is gelukkig bij ons pensioenfonds nog niet voorgekomen. Het verlagen mag alleen als uiterste noodmaatregel, als alle andere maatregelen niet voldoende geholpen hebben.