Uniform pensioenoverzicht (UPO)

Rond de zomer ontvang je je een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit overzicht zie je hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. En hoeveel je straks krijgt als jouw situatie niet verandert. In de video hiernaast leggen we dit duidelijk uit.

Je pensioen is belangrijk. Bekijk je UPO daarom goed!

3 bedragen zijn van belang

  1. Opgebouwd pensioen
    Dit is het verwacht brutobedrag dat je na je pensionering jaarlijks ontvangt bovenop je AOW, als je vanaf nu niet meer aan de pensioenregeling zou deelnemen.

  2. Te bereiken pensioen
    Dit is het verwacht brutobedrag dat je na je pensionering jaarlijks ontvangt bovenop je AOW, als je tot je pensioendatum blijft deelnemen aan onze pensioenregeling.

  3. Bij overlijden
    Hier zie je de uitkering die jouw partner en kinderen krijgen als jij overlijdt.

Wat als het mee- of tegenzit?

Op je pensioenoverzicht wordt een inschatting gemaakt van jouw ouderdomspensioen. Daarbij wordt rekening gehouden met mee- of tegenvallers in de toekomst. Je ziet vier (bruto) pensioenbedragen. Alleen het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het ouderdomspensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd.

Als je nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat je bij pensioeningang bruto per jaar ontvangt zolang je leeft. Op de website mijnpensioenoverzicht.nl zie je ook eenzelfde inschatting van je totale pensioen inclusief je AOW-uitkering. Deze bedragen zijn berekend alsof je totale pensioen tegelijk ingaat met je AOW-uitkering. De bedragen worden gedurende een jaar regelmatig geactualiseerd.

De pijlen wijzen naar drie bedragen

Deze bedragen zijn een inschatting van het ouderdomspensioen waarop je lijkt te gaan uitkomen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor de drie bedragen is dat je blijft werken tot je 68 jaar wordt en pensioen blijft opbouwen binnen de huidige pensioenregeling. Als je eerder stopt met werken, bijvoorbeeld op je AOW-leeftijd, zal het pensioen lager zijn.

Er zijn veel verschillende ‘toekomsten’ (scenario’s) bedacht. In de ene toekomst zit het mee wat betreft de rente, de beleggingen en de stijging van de prijzen. In een andere toekomst zit het tegen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde ‘toekomsten’. Wij hebben uitgerekend wat jouw pensioen is in deze toekomsten.

Wil je een persoonlijk totaaloverzicht?

Op mijnpensioenoverzicht.nl staat een persoonlijk totaaloverzicht van al het pensioen dat je via jouw werk hebt opgebouwd én van je AOW. Ook van het pensioen dat je bij vorige werkgevers hebt opgebouwd. Je ziet ook een inschatting van jouw netto inkomen na pensionering. En je kunt jouw pensioen met je eventuele huidige inkomen vergelijken en samen met jouw eventuele partner jullie gezamenlijk pensioen bekijken. Inloggen doe je met je DigiD.